آرشیو

زد کش

آیا این رمزارز Zcash حافظ حریم شخصی شماست؟

نتیجه ی تحقیقات، ناشناس بودن رمزارز Zcash را زیر سوال برد؛ اکثرا نمی دانیم، تک تک ما در اقیانوسی از داده، که بخشی از آن را خودمان تولید کرده و به این اقیانوس پهناور افزوده ایم، شناوریم. مجموع داده های موجود در شبکه های اجتماعی، تنها دریاچه ای در مقایسه با کل آب های موجود در کره زمین است و ما نمی دانیم با اشتراک یک عکس ساده، از مدل دوربین تا محل ثبت…
ادامه مطلب ...