آرشیو

استخراج ابری

جنسیس ماینینگ ممنوع!

سرویس استخراج ابری جنسیس ماینینگ از ادامه فعالیت در ایالت  کارولینای جنوبی ممنوع شد. جنسیس ماینینگ و شریک تجاریش در روز ۹ مارس طی نامه ای از ادامه فعالیت یا راه اندازی دوباره کسب و کارشان ممنوع شد. در این نامه به اوراق قرضه بودن این قراردادها اشاره شد و فروش آن به افراد این ایالت مورد بررسی قرار گرفت. جنسیس ماینینگ و شریک تجاریش سوییس…
ادامه مطلب ...