برچسب: بازار اتریوم

بلاکچین

گزارش قیمت‌های بازار ارزهای رمزپایه

آرش کمالی
گاو بازار سرشاخ با خرس است. برخی از سرمایه گذاران ارزهای رمزپایه به امید پیروزی گاو نشسته‌اند. برخی هم طرفدار بازار سرمایه سنتی‌اند و بدشان...