برچسب: سیستم هویت

آموزش آموزش بلاکچین بررسی بلاکچین دانستنی ها

به کارگیری سیستم هویت بلاک چین برای محافظت از اطلاعات کاربران!

صفیه رجائی هرندی
پیشرفت‌‌های فناوری به شیوه‌‌ای برابر توزیع نشده‌‌اند. جامعه به شکلی روزافزون در زمینه دیجیتال آموخته‌‌تر می‌‌شود و از فناوری‌‌های نوظهور برای کار، ارتباطات و پرداخت‌‌ها...