برچسب: قراردادهای آتی فیزیکی بیت کوین

اخبار

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، Bakkt Warehouse عملیات برداشت و سپرده‌‌گذاری به وسیله بیت کوین را آغاز کرد!

صفیه رجائی هرندی
Bakkt Warehouse، بخش نگهداری از بیت کوین پلتفرم بکت، برداشت و سپرده‌ گذاری به وسیله بیت کوین را آغاز کرده است. اولین پلتفرم قراردادهای آتی...
اخبار

مشتریان بکت از ۶ سپتامبر قادرند تا برای دریافت قراردادهای آتی بیت کوین، سرمایه‌های خود را به مخازن بکت واریز کنند!

صفیه رجائی هرندی
بر اساس گزارشات، مشتریان بکت (Bakkt) از تاریخ ۶ سپتامبر قادر خواهند بود تا برای دریافت قراردادهای آتی بیت کوین، سرمایه های خود را به...