برچسب: لینترنت اشیاء

آموزش بلاکچین بررسی بلاکچین دانستنی ها منتخب سر دبیر

توضیحاتی در رابطه با ارتباط بین بلاک چین و هوش مصنوعی

صفیه رجائی هرندی
AI، یا هوش مصنوعی به تئوری و ساخت ماشین‌‌هایی مربوط می‌‌شود که قادر به انجام یکسری وظایف است؛ وظایفی که نیازمند هوشمندی هستند. در حال...