مرور برچسب

Bakkt Warehouse

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، Bakkt Warehouse عملیات برداشت و سپرده‌‌گذاری به وسیله بیت کوین را…

Bakkt Warehouse، بخش نگهداری از بیت کوین پلتفرم بکت، برداشت و سپرده‌ گذاری به وسیله بیت کوین را آغاز کرده است. اولین پلتفرم قراردادهای آتی فیزیکی بیت کوین در راه است Warehouse Bakkt همانطور که پلتفرم بکت در تاریخ 28 آگوست عنوان کرده…