نویسنده: آرش کمالی

124 نوشته ها - 0 دیدگاه
ویدئو ها

ویدئو ارزجو: کیف پول بیت کوین الکترام

آرش کمالی
      چهار معیاری که سلامت بیت‌ کوین را بررسی می‌کنند! اگر در طی چند ماه گذشته به دنبال نوسانات قیمت بیت کوین بوده‌اید، درمی‌یابید که...
ویدئو ها

ویدئو ارزجو: دولت و بیت کوین

آرش کمالی
      چهار معیاری که سلامت بیت‌ کوین را بررسی می‌کنند! اگر در طی چند ماه گذشته به دنبال نوسانات قیمت بیت کوین بوده‌اید، درمی‌یابید که...
ویدئو ها

ویدئو ارزجو: کیف پول بیت کوین و کلید خصوصی

آرش کمالی
      چهار معیاری که سلامت بیت‌ کوین را بررسی می‌کنند! اگر در طی چند ماه گذشته به دنبال نوسانات قیمت بیت کوین بوده‌اید، درمی‌یابید که...
ویدئو ها

ویدئو ارزجو: شبکه لایتنینگ

آرش کمالی
      چهار معیاری که سلامت بیت‌ کوین را بررسی می‌کنند! اگر در طی چند ماه گذشته به دنبال نوسانات قیمت بیت کوین بوده‌اید، درمی‌یابید که...
ویدئو ها

ویدئو ارزجو: بلاک چین و صنعت غذا

آرش کمالی
      چهار معیاری که سلامت بیت‌ کوین را بررسی می‌کنند! اگر در طی چند ماه گذشته به دنبال نوسانات قیمت بیت کوین بوده‌اید، درمی‌یابید که...