دسته بندی: آموزش بلاکچین

آموزش بلاکچین اخبار بررسی بلاکچین دانستنی ها

۲۰۲۰، سالی مهم برای رشد بلاک چین شرکتی و فناوری دفتر کل توزیع شده

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که اگرچه پیش بینی های خوش بینانه بلاک چین برای سال آینده ممکن است دقیق باشد، اما...
آموزش بلاکچین اخبار دانستنی ها

مقایسه پذیرش ارزهای دیجیتال در شرق و غرب!

صفیه رجائی هرندی
برای شرق و غرب، مسیرهای پذیرش بلاک چین و ارزهای دیجیتال یکسان نیست و هر دو چالش های خاص خود را دارند. اتریوم اخیراً پنج...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین

سه دلیل مهم برای شکست پروژه‌های بلاک چین شرکتی

صفیه رجائی هرندی
چرا پیاده سازی های شرکت های بزرگ بلاک چین با شکست مواجه می شوند و شرکت ها برای افزایش شانس موفقیت خود چه کاری می...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین

پارادوکس بلاک چین : تمرکززدایی از طریق نهادهای متمرکز

صفیه رجائی هرندی
پذیرش نهادی بلاک چین می تواند مزایای بزرگی به همراه آورد، زیرا کنترل واقعاً غیرمتمرکز اغلب از ریشه های تمرکزگرایی ناشی می شود. قدرت فن...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین دانستنی ها

چگونه بلاک چین می‌تواند صنعت هنر را متحول کند ؟

صفیه رجائی هرندی
بلاک چین در حال تغییر صنایع چپ، راست و مرکزی است، اما این فناوری چگونه می تواند به نفع دنیای هنر باشد؟ دنیای هنر اخیراً...
آموزش بلاکچین اخبار بررسی بلاکچین

بلاک چین ، شفافیت را برای بخش بازیافت به ارمغان می‌آورد

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که شرکت های بازیافت می توانند از اهرم مالی بلاک چین برای شفافیت زنجیره تأمین استفاده کنند....
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین دانستنی ها

خون بر روی بلاک چین؛ توکنیزه ‌سازی می تواند اهدای خون را مؤثرتر کند

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی ازآن است که توکنیزه سازی خون ممکن است به کارآیی زنجیره تأمین کمک کند و راهی برای ردیابی خون از...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین منتخب سر دبیر

نقش بلاک چین در حل چالش های سودآوری غول های صنعت تولید محتوا

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که بلاک چین می تواند در حل چالش های سودآوری غول های صنعت تولید محتوا مانند TikTok...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین

اگر توییتر توسط فناوری بلاک چین پشتیبانی می‌شد، هکی صورت نمی‌گرفت

صفیه رجائی هرندی
هک اخیر توییتر به ما نشان می دهد که زیرساخت های متمرکز هنوز آسیب پذیر هستند، اما DID ها، SSI و بلاک چین ها می...
آموزش بلاکچین بلاکچین دانستنی ها

مقایسه اکوسیستم بلاک چین در شرق و غرب دنیا !

صفیه رجائی هرندی
بر اساس گزارش های منتشر شده، یک پنل Unitize دو رویکرد را در زمینه ساخت اکوسیستم های بلاک چین از دولت هلند و یک برنامه...