دسته بندی: بلاکچین

آموزش بلاکچین اخبار بررسی بلاکچین دانستنی ها

۲۰۲۰، سالی مهم برای رشد بلاک چین شرکتی و فناوری دفتر کل توزیع شده

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که اگرچه پیش بینی های خوش بینانه بلاک چین برای سال آینده ممکن است دقیق باشد، اما...
اخبار بررسی بلاکچین دانستنی ها

نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در برنامه‌های بلاک چین کووید ۱۹ همچنان باقی است

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که برنامه های مبتنی بر بلاک چینی که برای ذخیره داده های کووید ۱۹ استفاده می شوند...
اخبار بلاکچین دانستنی ها

آینده غیرنقدی پیش‌رو؛ رویای دیجیتال آرمانشهر با نابرابری دیستوپیا

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که یک جامعه غیرنقدی ممکن است جامعه ای با عدالت کمتر باشد، زیرا کسانی که از اتصال...
اخبار بلاکچین

بلاک چین باید بر یک چیز تمرکز کند: مفید واقع شدن برای زندگی روزمره مردم

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که فناوری بلاک چین برای تبدیل شدن به یک فناوری ضروری باید بر روی یک مسئله تمرکز...
اخبار بلاکچین

معنای همه گیری کووید ۱۹ برای بلاک چین و ارز دیجیتال

صفیه رجائی هرندی
بلاک چین و ارز دیجیتال بخصوص در شرایط دشوار شیوع ویروس کرونا در جهان، توانایی بالایی برای کمک به ما دارند. در ماه مارس سال...
اخبار بلاکچین دانستنی ها

ضرورت بلاک چین برای اهداف توسعه پایدار

صفیه رجائی هرندی
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که فناوری های نوظهور برای SDG ضروری هستند، هنگامی که اهداف توسعه پایدار یا SDG در سال...
اخبار بلاکچین

نقش چند منظوره فناوری بلاک چین در پیشبرد پیشرفت جهانی

صفیه رجائی هرندی
با وجود پیشرفت جهانی در همه صنایع، بیایید ببینیم که چگونه پیشرفت جهانی فناوری بلاک چین در سراسر جهان پیاده سازی می شود. از زمان...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین

سه دلیل مهم برای شکست پروژه‌های بلاک چین شرکتی

صفیه رجائی هرندی
چرا پیاده سازی های شرکت های بزرگ بلاک چین با شکست مواجه می شوند و شرکت ها برای افزایش شانس موفقیت خود چه کاری می...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین

پارادوکس بلاک چین : تمرکززدایی از طریق نهادهای متمرکز

صفیه رجائی هرندی
پذیرش نهادی بلاک چین می تواند مزایای بزرگی به همراه آورد، زیرا کنترل واقعاً غیرمتمرکز اغلب از ریشه های تمرکزگرایی ناشی می شود. قدرت فن...
آموزش بلاکچین اخبار بلاکچین دانستنی ها

چگونه بلاک چین می‌تواند صنعت هنر را متحول کند ؟

صفیه رجائی هرندی
بلاک چین در حال تغییر صنایع چپ، راست و مرکزی است، اما این فناوری چگونه می تواند به نفع دنیای هنر باشد؟ دنیای هنر اخیراً...