دسته بندی: زد کش

زد کش

آیا این رمزارز Zcash حافظ حریم شخصی شماست؟

بهارک محمد زاده
نتیجه ی تحقیقات، ناشناس بودن رمزارز Zcash را زیر سوال برد؛ اکثرا نمی دانیم، تک تک ما در اقیانوسی از داده، که بخشی از آن را...
زد کش

جزییات انشعاب های در پیش روی Zcash

بهارک محمد زاده
به گزارش ارزجو، با این که ویژگی هایی در به روزرسانی زی کش (Zcash) به این رمزارز اضافه شده است، Zooko Wilcox، یکی از بنیانگذاران...