برچسب: پلتفرم جهانی تولید محتوای اجتماعی OGQ

اخبار

همکاری آنتولوژی با پلتفرم تولید محتوای اجتماعی OGQ برای حق کپی‌رایت ۲۵۰ میلیون قطعه محتوای دیجیتال!

صفیه رجائی هرندی
شرکت های DLT صنعت حق کپی رایت را هدف قرار می دهند و آنتولوژی (Ontology) با پلتفرم جهانی تولید محتوای اجتماعی OGQ برای حق کپی...